NÁRODNÍ ÚSTAV BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

NUBP, z.ú., byl založen v roce 2018 PhDr. Michalem Bavšenkem, ředitelem ústavu, jako platforma spojující významné české a mezinárodní experty, směřující k definování cílů a nástrojů k efektivnějšímu a komplexnějšímu pojetí bezpečnostní politiky, v dílčích tématech pak k rozvoji systematiky a metodiky. Ústav je nevládní a nezávislou právnickou osobou se sídlem v Praze.

NAŠE VIZE

Národní ústav bezpečnostní politiky, z.ú., si stanovil své poslání následovně:

  • 1 – Definice universálních nástrojů a cílů bezpečnostní politiky
  • 2 – Tvorba standardů, klasifikačních a certifikačních metod,
  • 3 – Auditní a expertní činnost, poradenská a konzultační činnost,
  • 4 – Vzdělávání, vědecká činnost a výzkum,
  • 5 – Příprava a realizace projektů,
  • 6 – Vydávání a distribuce odborných článků a publikací,
  • 7 – Podpora vývoje, tvorby a realizace projektů v oblasti bezpečnosti.

PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ

JUDr. VERONIKA
PETROVÁ
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY
Předseda správní rady, Veronika Petrová, od roku 2017 působí v advokacii. Je redaktorkou Security magazínu, kde se věnuje tématům energetiky, bezpečnosti a obrany. Působila 11 let ve státní správě na nejrůznějších pozicích. V letech 2007 – 2012 pracovala na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, posléze od roku 2012 do 2017 působila jako poradce předsedy Energetického regulačního úřadu. V rámci obou úřadů byla členem rozkladových komisí. Mimo jiné působila i jako právní lektor. Byla členem Výboru vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie a členem Resortní koordinační skupiny pro Evropskou unii při Ministerstvu pro místní rozvoj.
PhDr. MICHAL
BAVŠENKOV
ŘEDITEL
Ředitel a zároveň zakladatel Národního ústavu bezpečnostní politiky je vrcholovým manažerem s čtvrt století praxe v oblasti bezpečnosti v privátních nadnárodních i tuzemských společnostech, státním podniku i veřejné správě (resort Ministerstva vnitra ČR). V současnosti působí jako člen představenstva Hospodářské komory ČR, předseda bezpečnostní sekce Hospodářské komory hl. m. Prahy, člen prezidia Českého klubu bezpečnostních služeb, působil rovněž jako zástupce v poradním sboru ministra vnitra ČR pro situační prevenci a pracovní komisy předsedy Rady vlády pro hospodárné nakládání s majetkem státu. Nelze opominout jeho akademickou zkušenost včetně přednáškové činnosti či oponentur na Univerzitě Tomáše Bati a Vysoké škole ekonomických studií. Školil nebo přednášel rovněž pro Policii ČR, Pragoalarm, KPKB, PA ČR, ASIS, ČABM, VŠB anebo Trivis.